ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตามโครงการ ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 10:58 น.
 16