ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 4 มี.ค. 2565 เวลา 09:01 น.
 129

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 (ITA)

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
บุคคลที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ภายในปีงบประมาณ 2565

ได้ที่ช่องทาง
https://itas.nacc.go.th/go/iit/q5cpf6

หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดด้านล่างนี้
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายนยน 2565