ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 6 ก.ค. 2564 เวลา 13:44 น.
 63

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9​ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลจอมแจ้ง นำโดยนายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และรณรค์การกำจัดยุงลาย ด้วยมาตราการ 3 เก็บ 3 โรค โดยเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้มอบทรายอะเบทหรือทรายกำจัดลูกน้ำ ให้กับชุมชนเพื่อใช้ในการป้องกันโรคอันเกิดจากยุงลาย