ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 17 ก.ค. 2566 เวลา 17:22 น.
 61

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ 2566 มีนักเรียนโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา เข้าร่วมฝึกอบรม โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมพิธีเปิดและร่วมให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม ณ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวรมหาราช ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่)