ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 2566

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 7 มี.ค. 2566 เวลา 17:17 น.
 8

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เป็นผู้กล่าวรายงานของโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566  พร้อมกับร่วมพิธีทางศาสนา ด้วยมี นางทิพย์วรรณ์ นันตาสาย  นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่แตง นายอดิศร กำเนิดศิริ อดีตนายอำเภอแม่แตง ผู้ริเริ่มสร้างประตูเมืองสู่อำเภอแม่แตง ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี พระครูพิศาล ธรรมวงศ์  เจ้าคณะอำเภอแม่แตงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566  ณ หอประดิษฐาน พระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตง (พระเจ้า 100 ปี) บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลขี้เหล็ก  โดยอำเภอแม่แตงร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แตง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่แตง จัดกิจกรรม "งานสรงน้ำพระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตง" พระพุทธรูปประจำอำเภอแม่แตง และทำบุญทอดผ้าสามัคคี ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำจตุปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์วิหารประดิษฐาน พระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตง (พระเจ้า 100 ปี) บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แตง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธสาสนิกชน อำเภอแม่แตง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 สำหรับวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ให้แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป และเป็นวันที่ได้ทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก