บทความ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 6 ก.ค. 2564 เวลา 13:44 น.
 64

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9​ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลจอมแจ้ง นำโดยนายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศ...

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในการปิดศูนย์กักกันโรคท้องที่ (Local Quarantine) ระดับอำเภอ โด...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรม และความโปร่งใสในการของงานของเทศบาลตำบลจอมแจ...

ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตอบแบบสำรวจ IIT ในระบบ ITAS ประจำปี 2564 ขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลจอมแ...

จำนวน 21 - 30 จากทั้งหมด 264 บทความ