ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 10 ก.ค. 2566 เวลา 16:45 น.
 70

กิจกรรมวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง รายงานผลปฏิบัติราชการ ดังนี้

กิจกรรมวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

โดย Admin
 ศุกร์ วันที่ 7 ก.ค. 2566 เวลา 16:24 น.
 62

กิจกรรมวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 โดย นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง รายงานผลปฏิบัติราชการ ดังนี้ 1.แผนการบริหารจัดการทรัพย...

กิจกรรมวันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 6 ก.ค. 2566 เวลา 15:31 น.
 77

กิจกรรมวันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 โดย นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง รายงานผลปฏิบัติราชการ ดังนี้

กิจกรรมวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 6 ก.ค. 2566 เวลา 09:07 น.
 62

กิจกรรมวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โดย นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศบาลตำบลจอมแจ้ง รายงานผลปฏิบัติราชการดังนี้

กิจกรรมประจำวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โดย Admin
 อังคาร วันที่ 4 ก.ค. 2566 เวลา 15:41 น.
 58

กิจกรรมวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดย นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง รายงานผลปฏิบัติราชการดังนี้

กิจกรรมประจำวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โดย Admin
 จันทร์ วันที่ 3 ก.ค. 2566 เวลา 16:24 น.
 53

กิจกรรมประจำวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดย นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง รายงานผลปฏิบัติราชการดังนี้

กิจกรรมประจำวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โดย Admin
 พฤหัสบดี วันที่ 29 มิ.ย. 2566 เวลา 15:10 น.
 44

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลจอมแจ้ง โดย นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง รายงานผลปฏิบัติราชการดังนี้

จำนวน 11 - 20 จากทั้งหมด 189 บทความ