ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประจำวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โดย Admin
 พุธ วันที่ 28 มิ.ย. 2566 เวลา 15:08 น.
 23

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง โดย นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง รายงานผลปฏิบัติราชการดังนี้ 1.วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายย...

กิจกรรมประจำวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โดย Admin
 พุธ วันที่ 28 มิ.ย. 2566 เวลา 15:00 น.
 19

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลจอมแจ้ง โดย นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง รายงานผลปฏิบัติราชการดังนี้ 1. วันที...

       วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  ร่วมกับ...

กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก Kick off

โดย Admin
 พุธ วันที่ 21 มิ.ย. 2566 เวลา 11:42 น.
 30

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก...

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลจอมแจ้ง โดย นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง รายงานผลปฏิบัติราชการดังนี้ #1. บริการส่ง...

จำนวน 21 - 30 จากทั้งหมด 189 บทความ