นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหารงาน


นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลจอมแจ้ง