การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับ(No Gift Policy)

การสร้างวัฒนธรรม(No Gift Policy)

รายงานผลตามนโยบาย(No Gift Policy)